Selwer Sange

Wëllt Dir gäre mam Kapitän sange? Ma Dir kennt d’Wierder awer net?

Keng Panik, hei stinn e puer Texter vun deene manner bekannte Lidder.

mullebutz_stroossen420 © Arend Herold

MÄNNER MAT BAART – (lëtz. T: D.Tanson/M: trad)

Wann s de wëlls op d’Mier raus fueren

muss d’e Mann mat Baart sinn

Refrain : De Jang, de Robi an de Pit, déi hunn e Baart, jo déi hunn e Baart

De Jang, de Robi an de Pit, déi hunn e Baart, déi däerfe mat

Wëlls de mat eis e Walross fänken

muss d’e Mann mat Baart sinn

Wëlls de ranz’jen Zwieback iessen

muss d’e Mann mat Baart sinn

Wëlls de mat eis eng grouss Päif fëmmen

muss d’e Mann mat Baart sinn

Wann s de Wäin an Drëppe gär hues

muss d’e Mann mat Baart sinn

mullebutz_stroossen473 © Arend Herold

O MÄI PÄERDCHEN – (lëtz. T: D.Tanson/M: trad)

  1. O mäi Päerdchen, léift klengt Päerdchen

hues e schéine wäisse Schwanz

an e Rimm mat eise Knäpp

ech wëll reiden, bass de prett

  1. O deng A si schwaarz a gréng,

däi Pelz sou schéi wéi Schokela

e schwaarze Fleck riicht op der Schnuff

an deng Mäen, déi ass aus Gold.

  1. O mäi Päerdchen, léift klengt Päerdchen

hues du deng Mamma och sou gär

bréngs du hir e Bouquet Blummen

gëss du hir en décke Kuss.

24-mullebutzsebastien-grebille

ROUTKÄPPCHEN – (lëtz.T: D.Tanson/M: trad)

  1. So, Routkäppchen wou gees de hin

sou eleng, sou eleng?

So, Routkäppchen wou gees du hin

sou eleng?

  1. ‘ch gi bei d’Boma e Kuch bréngen

duerch de Bësch, duerch de Bësch

‘ch gi bei d’Boma e Kuch bréngen

duerch de Bësch.

  1. Hei am Bësch do si wëll Déi’ren

hei am Bësch, hei am Bësch

hei am Bësch do si wëll Déi’ren

hei am Bësch

  1. ‘ch hu keng Angscht v’run de wëllen Déi’ren

‘ch hu keng Angscht, ‘ch hu keng Angscht

‘ch hu keng Angscht v’run de wëllen Déi’ren

hei am Bësch