> De Kapitän Mullebutz a seng Séisswaassermatrousen

De Kapitän Mullebutz a seng Séisswaassermatrousen ass e lëtzebuergesche Museksprojet vum Dan Tanson a vum Georges Urwald. Hei ginn traditionell Kannerlidder an engem Mäntelche vun haut a knackeg Pop- a Rocklidder kannergerecht op Lëtzebuergesch gespillt. Esou entsti flott Concerten fir matzemaachen fir Kanner vu 4 bis 9 Joer an hir Elteren, Grousselteren, Tattaen & Monnien, Giedelen & Pätteren an all aner Erwuesse Begleeder.

© Sébastien Grébille
© Sébastien Grébille